Таксите за програмата са в зависимост от продължителността на стажа. За 6, 12 и 18 месеца са съответно:

6 месечна програма:   

Ние Ви търсим работодател

Сами си намирате работодател

Регистрационна такса за кандидатстване

/не се възстановява/

     $150 *

      $150 *

Такса на програмата:

$1790

$1190

6 месечна програма Общо:

$1940

$1340

 

12 месечна програма: 

Ние Ви търсим работодател

Сами си намирате работодател

Регистрационна такса за кандидатстване

/не се възстановява/

   $150 *

   $150 *

Такса на програмата:

$2080

$1480

12 месечна програма Общо:

$2230

$1630

 

18 месечна програма: 

Ние Ви търсим работодател

Сами си намирате работодател

Регистрационна такса за кандидатстване

/не се възстановява/

   $150 *

   $150 *

Такса на програмата:

$2270

$1670

18 месечна програма Общо:

$2420

$1820

* Без да е платена регистрационната такса няма да се разглеждат кандидатури.

Таксата за програмата включва:
● Помощ при попълване и подаване на документи.
● Осигуряване на стаж, ако желаете ние да търсим работодател. Подготовка за кандидатстване за виза. Подготовка преди интервюто в Американското Консулство.
● Ориентационна среща в България преди заминаването за САЩ.
● Асистиране при подготовката за заминаване, престоя в САЩ и завръщането в България; 24-часова телефонна линия за помощ в САЩ.
● DS 2019 формуляр /работно разрешително/, необходим за издаване на J-1 виза, който осигурява легалното пребиваване и работа в САЩ за определения период от време;
● Писмо, необходимо за издване на Social Security номер;
● Договор за стаж; DS-7002 Form – Training/Internship Placement Plan;
● Наръчник на участника; Програмни материали.

В таксата не се включват:
● Самолетен билет
● Медицинска застраховка – /$35 на месец/
● Консулска такса за кандидатстване за виза – $131
● Такса SEVIS – $ 180
SEVIS е информационна система, създадена и управлявана от Държавния Департамент на САЩ. В нея се вкарват данни за всички чуждестранни студенти, влизащи на територията на страната. Тези данни се използват от различни държавни институции с цел контрол и съдействие в случай на необходимост.

При отказ на виза от американското посолство на кандидат таксата за участие в програмата ще му бъде възстановена, като ще бъдат удържани само $500 за административни разходи и формуляри – DS 2019, DS 7002, придружени с копие на страниците от международния паспорт, показващи отказаната виза, трябва да бъдат върнати в срок до 10 дни на спонсориращата организация