Пълната цена на програмата е: $995

Какво включва таксата за програмата?
● Помощ при попълване и подаване на документи.
● Осигуряване на работна оферта. Подготовка за кандидатстване за виза. Подготовка преди интервюто в Американското Консулство.
● Ориентационна среща в България преди заминаването за САЩ.
● Асистиране при подготовката за заминаване, престоя в САЩ и завръщането в България; 24-часова телефонна линия за помощ в САЩ.

Какви документи ще бъдат осигурени от наша страна на участниците в WAT програмата:
● DS 2019 формуляр /работно разрешително/, необходим за издаване на J-1 виза, който осигурява легалното пребиваване и работа в САЩ за определения период от време;
● Писмо, необходимо за издване на Social Security номер;
● Договор за работа;
● Медицинска застраховка, покриваща работният период на визата и издаване на застрахователна полица;
● Наръчник на участника;
● Материали и брошури по програмата;
● Регистрационна карта;
● ID карта на всеки участник в прогрмата;

Какво не се включва в таксата:

● Самолетен билет
● Настаняване
Това се заплаща допълнително
● Посрещане на летището
Това се заплаща допълнително
● Консулска такса за кандидатстване за виза
$131
● Такса SEVIS
$ 35

SEVIS е информационна система, създадена и управлявана от Държавния Департамент на САЩ. В нея се вкарват данни за всички чуждестранни студенти, влизащи на територията на страната. Тези данни се използват от различни дъжавни институции с цел контрол и съдействие в случай на необходимост.