1. С каква виза заминавам? – С програмата Work and Travel кандидатствате за J1 Виза

2. Каква е продължителността на програмата? – С J1 Виза можете да работите легално в САЩ 4 месеца след което да останете до 1 месец с туристическа цел.

3. Какво мога да работя? – По програмата Work and Travel можете да работите всякакъв вид работа в сферата на услугите – хотелски комплекси, увеселителни паркове, супермаркети, ресторанти , заведения за бързо хранене и т.н

4. В кои райони на САЩ мога да работя? – Можете да работите във всеки щат на САЩ включително и Аляска .

5. Какво заплащане ще получавам? – Заплащането, което Вие ще получавате, е адекватно на стандартното американско заплащане. Допустимият минимум е $5,15 на час. Обичайното заплащане варира между $6-9 на час. (Вие може да получавате и $2,77 на час, ако работите като сервитьор, но тогава възнаграждението Ви ще се оформя, като към твърдото заплащане се прибавят и бакшишите).

6. Какви данъци ще плащам? – Според Американското законодателство всеки участник в обменна програма трябва да плаща: Федерален, Щатски и Местен данък, като е освободен от Медицински и Пенсионен Данък. Данъците които платите в САЩ можете да си върнете след края на календарната година при нас.

7.За какъв срок е медицинската ми застраховка? – Медицинската застраховка покрива работният период от 4 месеца, който е посочен на DS-2019 формуляра Ви.

8.Мога ли да работя втора работа? – Да, стига да не пречи на първата ви работа за която сте заминали в САЩ.

9.Мога ли да сменя работодателя си в САЩ? – Да, но единствено след като сте уведомили спонсориращата организация.

10.Мога ли да работя през петия месец на програмата? – Това е месец за почивка и пътувания, през който нямате право на легална работа.

11.Осигурена ли ми е квартира? – Това е допълнителна услуга, която можем да Ви предложим.

12. По колко часа на седмица ще работя? – Средно между 30 и 40 часа на седмица, за по работливите които си намерят втора работа – над 60 часа.

13.Колко джобни пари ще са ми необходими? – Минимумът изискван от американските емиграционни власти е $450.

14. Мога ли да участвам ако съм прекъснал или завършил? – Не, по програмата Work and Travel могат да участват само редовни студенти.

15.Мога ли да участвам ако съм студент първи или последен курс? – Да, можете обаче ще е необходимо да набавите възможно най-голям брой документи, доказващи че ще се върнете в България след края на програмата.

16.Какво в SEVIS? – Във връзка с новите разпоредби на правителството на САЩ, засягащи правилата за сигурност, от 11-ти Септември 2004 г. всички участници по програмата са длъжни да се регистрират в специално разработена електронна система, наречена SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System). Тя се поддържа от Службата по емиграционните въпроси и натурализация (International and Naturalization Service) и е създадена с цел да се поддържа база данни с актуална и точна информация за всички студенти.

17.Какво е Social Security Number? – Това е „Номер на социална осигуровка”, за който всеки студент трябва да подаде документи в първите дни след като пристигне в САЩ и без който няма право на легална работа. Номера е уникален и Ви остава за цял живот.

18.Има ли краен срок за записване? – Не няма, не е хубаво да сте получили своя DS2019 до средата на месец март за да сте сигурни че ще минете на време на интервю в Американското Консулство.

19.Мога ли да удължа срока на визата си? – Да, но това се извършва само в крайно належащи случаи – лечения в болници, проблеми с властите и т.н. Всякакви други опити за това могат да доведат до бъдещ отказа при ново кандидатстване за виза.