Изисквания за участие в W&T
За да участвате в програмата трябва да отговаряте на следните изисквания:
● Да сте на възраст между 18 и 30 години.
● Да сте суденти редовно обучение, в легитимен български колеж или университет.
● Да владеете английски език добре.
● Опит по длъжността е предимство.