● Възраст – Кандидатите за Internship трябва да са на възраст над 20 години.

● Владеене на английски език – изисква се много добро владеене на английски език – Advanced Level.

● Кандидатствате за стаж в категория “Intern”,ако: (1) сте студент минимум 2-ри курс или Ви предстои дипломиране;или (2) вече сте завършили, но не са минали 12 месеца от дипломирането Ви.Като стажът е структуриран в областта на изучаваната в университета специалност. Не се изисква предишен опит.