Процес на кандидатстване:
● Среща и запознаване с нас в офиса на Травъл Инн /гр. Пловдив, ул. “Брезовска” № 21/. Подписване на договор и попълване на Форма за кандидатсване. Представяне на изискваните от нас документи – /Автобиография и мотивационно писмо на английски език/.
● Заплащане на такса за кандидатстване в размер на $ 150.
● Тест по английски език. Организиране на интервю с представител на спонсориращата организация. Плащане на 50 % от програмната такса.
● Намиране на подходяща работа и организиране на интервю. Подписване на договор с работодател и training plan.
● Внасяне на оставащите 50 % от таксата за програмата.
● Получаваш DS-2019, Тraining Plan DS-7002 и започваш да събираш документите, необходими за интервю за J 1 виза в Американското посолство.
● Явяване на интервю за виза и присъстване на ориентационна програма.
● Купуване на самолетен билет и излитане за САЩ.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА:
● Регистрационна Форма за кандидатстване /попълва се в офиса ни/, Автобиография със снимка и Есе за Вас, Вашето образование и работен опит. /Документите се изискват да бъдат на английски език/
● Снимка паспортен формат – 1 бр.
● Ксерокопие на диплома за завършено висше образование или академична справка от университета, ако все още учите /преведени на английски език и нотариално заверени/
● Ксерокопие на лична карта
● Ксерокопие на първите две страници на задграничен паспорт /ако има предишни визи, копие и на страниците с тях/
● Копие от документ удостоверяващ владеенето на английски език.
● Препоръки от работодател/и
● Оферта от застрахователна компания за медицинска застраховка, съгласно изискавнията на САЩ за времето на целия престой там.
● Извлечение от банка за притежаваните от вас банкови сметки и документи удостоверяващи притежаването на собственост /движимо и недвижимо имущество/, с цел доказване на платежоспособност.

Интервю за виза