Процес на кандидатстване:

● Среща и запознаване с нас в офиса на Травъл Инн /гр. Пловдив, ул. “Брезовска” № 21/. Подписване на договор и попълване на Форма за кандидатсване. Представяне на изискваните от нас документи.
● Тест по английски език.
● Намиране на подходяща работа и организиране на интервю.
● Внасяне на таксата за програмата.
● Получаваш DS-2019 и започваш да събираш документите, необходими за интервю за J 1 виза в Американското посолство.
● Явяване на интервю за виза и присъстване на ориентационна програма.
● Купуване на самолетен билет и излитане за САЩ.

Документи за участие в програмата:

● Попълнена регистрационна форма за кандидатстване, която се издава в офисът на “Травъл Инн” ООД;
● Мотивационно писмо на английски език;
● Автобиография на английски език с прикачена снимка, на която сте с усмивка;
● Две снимки паспортен формат;
● Уверение, в което е упоменато дата на дипломиране;
● Студентска книжка (оригинал + ксерокопие на всички страници с информация);
● Международен паспорт (оригинал + копие на страниците с лични данни и визи);
● Копие на предишна J-1 виза, ако не е в сегашния паспорт (при наличие на такава);
● Оригинал и копие на докумет, удостоверяващ минимум средно ниво на владеене на английски език – Intermediate Level (при наличие на такъв);

Интервю за виза