Продължителността на една такава специализация може да бъде за максимален период от 12 месеца, с право на един месец туристически престой след края на работния период. Програмата е валидна целогодишно. Участниците не могат да работят легално на повече от една позиция и нямат право да сменят работодател.

J-1 визата Ви позволява:
◦ Да участвате в Internship програма до 12 месеца (може да бъде и за по-малък период в зависимост от Вашето желание). Продължителността е отбелязана в параграф #3 на DS-2019 формуляра. Специално този вид виза не позволява работа и удължаване на статут след 12-тия месец.
◦ Да получите Social Security номер.
◦ Да кандидатствате за американска шофьорска книжка.

J-1 визата не Ви позволява:
◦ Да променяте работодателя (това става само със знанието на спонсориращата организация) и да стажувате легално в друга компания.
◦ Да удължавате престоя си за по-дълъг период от означения за съответната програма. С тази виза може да се влиза и излиза от Америка легално до датата на нейното изтичане.