Work & Travel” програмата е структурирана с продължителност до 4 месеца, по време и само през лятната ваканция. Не може да се удължава за повече време.
Продължителността за всеки студент е иницирана във DS-2019 формуляра и времето за започване и изтичане зависи от това кога студента е готов да се присъедини и кога започва работа.
Освен тези 4 месеца, програмата позволява още 30 дни – “гратисен период”, през които Вие студенти да можете да пътувате и разглеждате Америка.