Internship е програма за учебна практика в САЩ. Tя се администрира от Държавния Департамент на САЩ и основната и цел е повече млади хора от цял свят да се запознаят с начина на работа и живот в Америка, както и да популяризират собствената си страна и култура, а от друга да провокират интереса на американците към останалия свят. Участниците в Internship програма имат възможността да подобрят професионалните си умения, да обогатят познанията си, да се запознаят от близо с американския бизнес, с нови начини и методи на работа.