Видове стаж:
Травъл Инн заедно с американските си партньори целогодишно Ви предлага възможност да стажувате и специализирате в американски компании, културни и правителствени организации и агенции на позиции свързани с изучаваните от Вас специалностти. За положения от Вас труд работодателите плащат стипендии, които се уговарят предварително.

Сфери, в които участниците могат да стажуват:
● изкуство и култура;
● медии и комуникации;
● образование, социлани науки, библиотечно-информационни дейности;
● мениджмънт, търговия, финанси (включително в областта на хотелиерството и ресторантьорството);
● здравеопазване (участниците нямат право да работят пряко с пациенти, както и да извършват манипулации);
● промишлени и научни специалностти, технически и инжинерни науки, архитектура, математика;
● селско стопанство, лесовъдство и рибовъдство;
● публична администрация и право.

Позиции за които не може да се кандидатства:
● Детегледачки, камериерки или позиции, свързани с домакинска работа в частни домове и работа в детски лагери;
● Медицински персонал, извършващ манипулации или дейности, свързани с лечение, профилактика, предписване на лекарства и поставяне на диагнози на пациенти;
● Членове на екипаж на кораб или самолет;
● Ветеринарни работници.
● позиции, осигурени от агенции за намиране на работа (staffing agencies).