Work & Travel” в САЩ е програма, която дава възможност на студенти редовно обучение да работят и пътуват в САЩ по време на лятната си ваканция.
Програмата се администрира от Държавния Департамент на САЩ и е създадена с цел повече млади хора от цял свят да се запознаят с начина на живот и работа в Америка, да популяризират собствената си страна и култура, а от друга да провокира интереса на младите американци към останалия свят, като ги насърчава да участват в образователни и културни програми извън САЩ.

Work & Travel” програмата е чудесна възможност за вас студенти да прекарате една интересна лятана ваканция в САЩ, да се запознаете отблизо с бита, културата и начина на живот там, да усъвършенствате познанията си по английски език, да се запознаете с младежи като вас от цял свят, да печелите пари и натрупате практически опит от една развита икономика. Получавате препоръка от американски работодател, която Ви отваря врати при търсене на бъдеща работа, не само в България, но и по цял свят.